Задачи, свързани с автоматизирана обработка на информация чрез използването на електронни таблици.
  Поставените задачи трябва да включват изпълнение на следните дейности:
 • Избор на подходящ тип на данните съобразно целта.
 • Промяна на формата на един и същ тип данни
 • Форматиране на клетки в зависимост от определено условие.
 • Задаване на условие за валидност на данни.

Създаване и защита на формуляр за въвеждане на данни в електронна таблица.
  Поставените задачи трябва да включват изпълнение на следните дейности:
 • Задаване на защита на различни нива: лист, таблица, поле
 • Създаване на формуляр със защитени полета за попълване от потребител.

Задачи за търсене и филтриране на данни в електронната таблица.
  Поставените задачи трябва да включват изпълнение на следните дейности:
 • Използване на основни вградени функиции за търсене в електронни таблици.
 • Филтриране на данни по едно или няколко полета с използване на един или повече критерия.

Задачи, свързани с анализ на данни в електронна таблица и визуализиране на резултатите чрез диаграми.

Excel