Създаване на геометрични чертежи с графична програма и/или графичните инструменти на текстообработваща програма
Вмъкване на чертежите в текстов документ. Използване на специални символи. Създаване на схеми, вкючващи геометрични обекти.
Примерни теми: схема на производствен процес, продуктова схема на фирма, структура на организация, план на дейности в проект и т.н.
Поставените задачи трябва да влючват изпълнение на следните дейности:
  • Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони
  • Промяна на графичните обекти, използване на текстови ефекти и текстури, групиране, позициониране, завъртане на обектите, 3D ефекти и др.

Отпечатване на текст с геометричен чертеж и на схеми и защита пред класа на избора на средства за реализиране на поставените задачи.

Dia е програма за векторна компютърна графика и се използва за създаване на схеми и чертежи. Тя разполага с готов набор от елементи за различни по сложност и предназначение схеми. Програмата е със свободни права за разпространение и може да бъде свалена от Интернет на адрес http://live.gnome.org/Dia
Dia